Oz’s Blog

ตุลาคม 16, 2007

พัฒนาการของการทดสอบซอฟต์แวร์ ตอนที่ 2

Filed under: Software Testing — siroz @ 10:01 pm

จากตอนที่แล้ว ที่เราพูดถึง “ยุค” ต่างๆ ของแนวคิดในการทดสอบซอฟต์แวร์
วันนี้ เราจะมาต่อจากที่ค้างไว้กันครับ
แต่่ก่อนที่จะขึ้น ยุคที่ 3 ขอพูดถึงจุดอ่อนของแนวคิดในยุคที่ 2 ซึ่งจะนำมาสู่แนวคิดในยุคที่ 3 กันก่อน

(more…)

Advertisements

ตุลาคม 7, 2007

พัฒนาการของการทดสอบซอฟต์แวร์ ตอนที่ 1

Filed under: Software Testing — siroz @ 10:00 am

ตอนที่ผมเรียนวิชา Software Testing & Quality Assurance อาจารย์ผู้สอนได้นำส่วนหนึ่งของบทความ The Growth of Software Testing ของ David Gelperin และ Bill Hetzel ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Communications of the ACM เมื่อเดือนมิถุนายน 1988 มาประกอบการสอน
ตอนนั้น ผมเองสนใจในเรื่องนี้อยู่แล้ว จึงไปหาบทความต้นฉบับมาอ่าน
ผมคิดว่า เนื้อหาของบทความนี้น่าสนใจ และมีประโยชน์มาก สำหรับคนที่สนใจในเรื่องการทดสอบซอฟต์แวร์ (ซึ่งโดยปกติ คนที่ำทำงานในสายงานพัฒนาซอฟต์แวร์ ก็ควรจะสนใจเื่รื่องนี้)
ถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างเ่ก่า แต่ก็ยังสามารถใช้อ้างอิงได้ และมีคนใช้อ้างอิงเยอะเสียด้วย

เนื่องจากว่า บทความนั้นสงวนลิขสิทธิ์โดย ACM ซึ่งเป็นผู้ตีพิมพ์ ผมคงจะเผยแพร่ต้นฉบับ หรือแม้แต่แปลมาให้อ่านกันไม่ได้
(แต่ถ้าใครมี account ของ ACM หรือเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ACM ก็น่าจะ download มาอ่านได้)
เอาเป็นว่า .. ผมเรียบเรียงมาเล่าให้ฟังคร่าวๆ พร้อมกับแทรกสาระ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปละกันนะครับ

(more…)

สิงหาคม 3, 2007

Object-Oriented Software and UML-Based Testing: A Survey Report

Filed under: Software Testing — siroz @ 6:56 pm

นึกๆ ขึ้นมาได้ว่า ในตอนที่เรียนปริญญาโทปีแรกนั้น นอกจากผมจะได้เขียนสรุปงานวิจัยชิ้นต่างๆ แต่ละชิ้น ที่เกี่ยวข้อง ไว้สั้นๆ เอาไว้อ่านทบทวนเองแล้ว
ผมยังมี assignment ที่ต้องเขียนเป็น survey report ขึ้นมาเพื่อรวบรวมงานวิจัยทั้งหมด ที่จำเป็นต้องศึกษาก่อนที่จะทำวิจัยในสาขานั้นๆ ซึ่งในสาขาของผมคือ software testing ซึ่งเน้นมาทางด้าน object-oriented software testing และ UML-based testing

ในเมื่อนึกขึ้นได้แล้ว ก็คิดว่า น่าจะนำรายงานชิ้นนี้มาเผยแพร่ เผื่อว่า จะมีประโยชน์ต่อคนที่ศึกษา ทำวิจัย หรือสนใจในด้านนี้

(more…)

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.